Skip links
innowacyjne

metody edukacyjne

Nowoczesna oferta szkoleń na miarę potrzeb XXI wieku

łączymy wiedzę

z neuronauką

Fundacja Instytut Edukacja
Pro Futuro została założona
w 2009 r.

Od początku swojego istnienia dużą uwagę przywiązujemy do rozwijania nowatorskich metod edukacyjnych i projektowania efektywnych narzędzi poznawczych. Łączymy więdzę z pola neuronauki, nowe technologie, podejście pełne empatii oraz kilkanaście lat doświadczeń w sektorze edukacji i psychologii.

Naszą misją jest odpowiadanie na potrzeby dzisiejszego świata poprzez projekty mające znaczenie oraz wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Angażujemy się w projekty społeczne, ekologiczne i poprzez działanie uczymy innych kształtować lepsze jutro.

01

Działalność edukacyjna

Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz w zakresie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

02

Kompetencje cyfrowe

Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań w sferze rozwoju kompetencji cyfrowych dorosłych i dzieci.

03

Rozwój i wsparcie

Organizowanie, podejmowanie i wspieranie działań w sferze rozwoju i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

04

Kompetencje zawodowe

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Fundacja w liczbach

+1500
współpracowników
+40
ambitnych projektów
+8 mln
zainwestowanych w edukację

Warsztaty / szkolenia

Projekty

Lekcje w technologii VR

Lekcje w technologii VR – profilaktyka cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotykom i dopalaczom – zajęcia...

Edukacja i Dialog

Czasopismo „Edukacja i Dialog”. Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro jest wydawcą i właścicielem czasopisma „Edukacja...

Psycholog Anna Hryniewicz prezeska fundacjirealizatorka szkoleń

Psycholożka z wszechstronnym i wyższym wykształceniem humanistycznym oraz bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym (min: Brian Tracy International, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Szkoły i Przedszkola Pro Futuro, Dr Marcin – terapia uzależnień). Współprowadzi warszawską klinikę zdrowia psychicznego Holisens.

Anna Hryniewicz prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów placówek edukacyjnych, szkół i przedszkoli. W swojej pracy od lat spójnie łączy wiele dziedzin wiedzy i specjalności – począwszy od biochemii organizmu i zmian na poziomie komórkowym po neuroplastyczność mózgu i jego możliwości zmiany przez całe życie.

Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej i podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach proponując szkolenia dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o autorski program „Edukacja to relacja”, składający się z 4 modułów: RELACJE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KOMUNIKACJA, METODY I SPOSOBY. Dodatkowo realizuje obecnie nową ofertę warsztatową w tematach:

  1. Stresu nie da się zdezynfekować
  2. Jak płonąć aby się nie wypalić
  3. Neurobiologiczne tło przedłużającego się kryzysu
  4. Agresja i zaburzenia zachowania-nowe spojrzenie z poziomu neurobiologii
  5. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej
  6. Depresja – czyżby następna pandemia?

Realizatorka „Zabaw fundamentalnych”- programu adresowanego do rodziców oraz opiekunów, którzy poprzez współpracę z dzieckiem chcą wspomagać jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Zabawy FundaMentalne to niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. Poprzez wspólną zabawę z dzieckiem rodzice mogą budować stabilne, bogate fundamenty rozwoju dziecka.

Psycholog Anna Hryniewicz
Prezeska Zarządu Fundacji & Realizatorka szkoleń

Paweł Hryniewicz

WICEPREZES FUNDACJI

Współwłaściciel warszawskiej kliniki terapeutycznej Holisens, propagator zdrowia psychicznego i życia w zgodzie z naturą. Wspiera Fundację w bieżącej pracy administracyjnej oraz w projektach, w szczególności tych dotyczących zdrowia psychicznego wśród dzieci i dorosłych.

Anna Malicka

REALIZATORKA SZKOLEŃ

Realizatorka szkoleń, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), metodyk I etapu edukacji w NIepublicznej Szkole Pro Futuro w Warszawie. Wykształcenie wyższe, psycholog z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach. Praca z dziećmi, rodzicami i nauczycielami jest jej wielką pasją, od 2 lat ściśle związaną z prowadzeniem indywidualnej terapii integracji sensorycznej, również dla dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera. Wedle Pani Anny każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia oraz podążania za jego potrzebami. Jej zadaniem jest prowadzenie dziecka po ścieżkach możliwości rozwojowych dając umożliwiając mu poznawanie świata każdym ze zmysłów.

Dariusz Okoń

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Pozyskiwał, rozliczał i koordynował realizację projektów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. działanie 3.3 i poddziałanie 8.1.1), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( m.in. działanie 8.1, 8.2), programów ministerialnych (np. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych), fundacji korporacyjnych (np. PZU, mBank)  oraz w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą  współfinansowanego przez Senat RP.

Sebastian Mackiewicz

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku europeistyka, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe.

Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania wiedzy o społeczeństwie i historii (wydane przez Uniwersytet Warszawski) i certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Doradztwem unijnym zajmuje się od blisko 7 lat. Pozyskał około 50 dotacji na realizację projektów informatycznych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych (przede wszystkim w ramach Programów Operacyjnych Ogólnokrajowych i Regionalnych a także ministerialnych, senackich i innych).

Zajmuje się także rozliczaniem, koordynowaniem i audytem projektów oraz pozyskiwaniem klientów i zarządzaniem zespołem. Był stypendystą naukowym na Uniwersytecie Warszawskim, laureatem Akademickich Debat Oksfordzkich organizowanych przez członków Parlamentu Europejskiego. Prowadził szkolenia i wystąpienia w języku polskim i angielskim oraz pisał opinie do dziennika „Rzeczpospolita”.

Ignacy Hryniewicz

AUTOR WARSZTATÓW I SZKOLEŃ, KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Projektant doświadczeń, promotor idei, animator artystyczno-kulturalny i twórca projektów społecznych oraz ekologicznych. Fascynuje go operowanie na styku różnych dziedzin i pozytywna zmiana otaczającej go rzeczywistości. Współzałożyciel kolektywu Synergia, w ramach działalności którego odbyło się kilkanaście wydarzeń we współpracy z dużymi instytucjami i organizacjami. 

W Fundacji Pro Futuro inicjator oraz realizator serii ekologiczno-kulinarnych warsztatów Roślinność w Służewskim Domu Kultury, a także koordynator projektu “Free Flow” w 2022 roku wspierającego artystki i artystów z Ukrainy przebywających w Polsce.

Współdziałał z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundacją Bęc Zmiana, Osiedlem Jazdów, Biennale Warszawa, Kuchnią Konfliktu, HER Docs Film Festival, Extinction Rebellion Polska, Wolskim i Bemowskim Centrum Kultury, kwartalnikiem Przekrój i wieloma innymi inicjatywami.