Skip links

Wydanie i opracowanie specjalnego numeru czasopisma Edukacja i Dialog

Wydanie i opracowanie specjalnego numeru czasopisma Edukacja i Dialog poświęconego osobie Jana Olszewskiego.

Celem projektu jest opracowanie i wydanie specjalnego numeru czasopisma „Edukacja i Dialog” poświęconego osobie Premiera Jana Olszewskiego. Czasopismo będzie oparte na wywiadach z samym Premierem oraz na szerokim przedstawieniu jego sylwetki. Zmarły przed kilkoma miesiącami Jan Olszewski był pierwszym Premierem wyłonionego w wyniku pierwszych w pełni wolnych wyborów po 1989r. Specjalne wydanie czasopisma ma przedstawić czytelnikom ważną dla naszego kraju osobę i przybliżyć jej sylwetkę i działalność. Projekt będzie skierowany do minimum 1200 placówek oświatowych, m.in. w postaci szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz bibliotek. Część tych placówek jest już odbiorcą czasopisma „Edukacja i Dialog”. Czasopismo będzie mieć bardzo szeroki zasięg, ponieważ tematyka przedstawiona w niej jest istotna dla szerokiej gamy odbiorców. Osoby te i podmioty charakteryzują się potrzebą ciągłego dokształcania i zwiększania swojej świadomości historycznej na temat Premiera Jana Olszewskiego. Obecnie z powodu śmierci Premiera w kraju trwa żałoba narodowa, a wiele mediów przekazuje informacje o tym przykrym i smutnym wydarzeniu, przybliżając sylwetkę Premiera. W związku z tym wiele instytucji potrzebuje wzmocnić wiedzę, by nie była ona przelotną, tylko na czas żałoby i pogrzebu.

Realizacja: 01.04.2019 – 31.08.2019.

Źródło finansowania: Sfinansowano ze środków PZU.