Skip links

Neurodydaktyka w służbie nowoczesnej edukacji akademickiej

Neurodydaktyka w służbie nowoczesnej edukacji akademickiej.

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające kształcenie i prowadzenie działalności dydaktycznej i dydaktyczno -naukowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych i neurocepcji bezpieczeństwa wspierającej proces uczenia się oraz zaprezentowanie różnych strategii pracy ze studentami pokolenia M, również w pracy ze studentami w kryzysie psychicznym . Ma ono pomóc w dostosowaniu metod i możliwości do zasad wsparcia edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego człowieka.