Skip links

Edukacja i Dialog

Czasopismo „Edukacja i Dialog”.

Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro jest wydawcą i właścicielem czasopisma „Edukacja i Dialog”, które wychodzi od 1985 r. Stanowi ono unikalne na rynku polskim publicystyczne wydawnictwo skierowane głównie do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą edukacją.

Edukacja i Dialog to 6 wydań tematycznych w ciągu roku, unikalna koncepcja, ok. 80 stron arcyciekawej lektury w każdym numerze, ekskluzywne wywiady, profesjonalna szata graficzna, dostęp w postaci nośnika tradycyjnego i elektronicznego. Nadrzędnym celem wydawcy jest pozostanie wiernym misji: Inspirujemy – Integrujemy – Inicjujemy.

Pismo wspiera procesy zmian, porusza istotne tematy, jak np. reforma edukacji, edukacja historyczna i patriotyczna, nauczanie religii czy bieżące problemy środowiska edukacyjnego.

Wydawanie pisma jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Czasopisma„. Artykuły w czasopiśmie tworzą znane i cenione autorytety w edukacji m.in.: Witold Kołodziejczyk, Joanna Zasada, Colin Rose, Żaneta Cornily, Maciej Sysło, Stanisław Dylak, Mirosław Grewinśki.

Adres strony www: http://edukacjaidialog.pl/