Skip links

Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu

Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu

Realizacja – 12godz. (2 dni po 6 godz.) – Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu – kompetencje „miękkie” (szczególnie ważne w czasie kryzysu). Szkolenie dla studentów i pracowników uczelni.

Celem szkolenia jest podejście do komunikacji w zespole i efektywności pracy zespołu z poziomu neurobiologii interpersonalnej, a także uświadomienie jego uczestnikom, że obecność wielu stresorów i gorszej dyspozycji psychofizycznej w czasie kryzysu wymaga redefinicji niektórych pojęć i korekty wcześniej przyjętych strategii  pracy w zespole ,zarządzania i komunikacji

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Co znaczy być przywódcą? Redefinicja.  Różne rodzaje przywództwa czy przywództwo na różne czasy?

2. Plastyczność mózgu i gotowość do zmiany.

3. Neurobiologia interpersonalna i neurony lustrzane –  co to są relacje i dlaczego relacje są tak ważne?

4. Nawigacja autonomiczna oraz wzorce i rytm autonomicznego układu nerwowego.

5. Podejście teorii poliwagalnej do zrozumienia własnych trudnych decyzji i reakcji.

6. Zarządzanie stresem – postawa lidera ma wpływ na cały zespół.

5. Co znaczy „efektywny zespół” i co sprzyja jego tworzeniu? Indywidualne strategie w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i nauki – codzienne zarządzanie operacyjne i tworzenie rozwiązań na miarę wymagających potrzeb.

6. Siedem nawyków skutecznego działania według Stephena Coveya – stara strategia na nowe czasy.

WIEDZA, tj. uczestnik zna i rozumie

– podstawowe zagadnienia dotyczące plastyczności mózgu (neuroplastyczności);

– znaczenie neurobiologii interpersonalnej w zarządzaniu zespołem;

– strategie skutecznego działania w warunkach kryzysu.

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi:

– wykorzystać praktyczne aspekty różnorodności ludzkiego mózgu i AUN (w tym teorii poliwagalnej) w zarządzaniu;

– zastosować strategie skutecznego działania w zarządzaniu w czasie kryzysu;

– motywować siebie i zespół w warunkach kryzysu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do:

– zarządzania i motywowania zespołu w czasie kryzysu;

– szukania i korzystania synergii w zespole;

– stosowania ulepszonych metod w celu generowania rozwiązania typu win-win w interakcjach społecznych;

– świadomego społecznie korzystania z narzędzi skutecznej komunikacji.