Skip links

Dofinansowanie projektu „Czasopisma”

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu „Czasopisma” – edycja 2017 i 2018.

Wydawanie miesięcznika – Czasopisma Liderów Edukacji „Edukacja i Dialog”. Celem projektu jest wydanie 12 czasopism, 6 w 2017 i 6 w 2018 r. i zwiększenie popularyzacji czytelnictwa w Polsce.

Czasopismo kierowane jest do czytelników z całej Polski, przede wszystkim do osób dorosłych, co wynika z ich naturalnych predyspozycji czytelniczych. Niemniej jednak publikowane treści kierowane są do czytelnika w każdym wieku.

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Całkowity koszt projektu: 300800 zł

Kwota dofinansowania: 83200 zł

Więcej informacji na stronie www.edukacjaidialog.pl