Skip links

Prowadzenie szkoleń „Edukacja to relacja”

Prowadzenie szkoleń „Edukacja to relacja”

Autorski program „Edukacja to relacja” składa się z 4 modułów: 

  • RELACJE
  • ANALIZA FUNKCJONALNA
  • KOMUNIKACJA
  • METODY I SPOSOBY

Jego celem jest rozwój umiejętności edukacyjnych, wychowawczych, psychofizycznych nauczycieli, rodziców.

Odbiorcy to około 5500 osób z całej Polski – nauczyciele szkół podstawowych, średnich, zawodowych, domów kultury, rodzice dzieci z placówek.

Źródło finansowania: Zleceniodawcy, np. Urząd Miasta Słupsk, SODN Suwałki, Dyrektorzy Szkół Kraków,Wrocław, Warszawa,Łódź, Sandomierz.

Całkowity koszt projektu: 40000 zł

Kwota dofinansowania: 40000 zł

Więcej informacji na stronie www.annahryniewicz.pl