Skip links

„Gra terenowa – Rodzinna eskapada matematyczna z TaleBlazer”

„Gra terenowa – Rodzinna eskapada matematyczna z TaleBlazer”.

W ramach projektu powstaje terenowa gra matematyczna dla uczniów szkoły i ich rodziców, która zostanie przeprowadzona w połowie grudnia. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji mBanku dokonano też zakupu pomocy naukowych, które posłużyły uczestnikom gry terenowej do rozwiązania przygotowanych dla nich zagadek. Na zajęciach uczniowie szkoły uczyli się używać zakupionych pomocy naukowych, aby potem móc samodzielnie z rodzicami wykonywać wyznaczone im zadania w terenie.

Uczniowie klas 7-8 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Warszawie.

Źródło finansowania: Fundacja mBanku

Całkowity koszt projektu: 300800 zł

Kwota dofinansowania: 83200 zł