Skip links

Stypendia dla artystek i artystów z Ukrainy

Stypendia dla artystek i artystów z Ukrainy.

Projekt „Free Flow” miał na celu wsparcie grupy prominentych ukraińskich artystów i aktywistów przebywających w Polsce. Są to osoby czynnie zaangażowane w projekty humanitarne, artystyczne i społeczne zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce.

Ideą projektu było również wsparcie indywidualnych projektów tych artystek i artystów poprzez małe stypendia, aby pomóc im w podążaniu własną aktywistyczną i artystyczną drogą.

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu było stworzenie możliwości i bezpiecznej przestrzeni dla wybitnych ukraińskich artystów i aktywistów do regeneracji, burzy mózgów na temat ich nowych pomysłów i przedsięwzięć projektowych we wspierającym i wygodnym środowisku, a także do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi pracującymi w swoim fachu.

Stypendia otrzymały:

Olena Sijatowska

Taras Gembik

Zoi Maryna Mychajłowa

Jewgienija Kuzmenko (Atelier Planeta)

Ivanna Dolhikh

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu szwajcarskiej fundacji to.org.