Skip links

Prowadzenie szkoleń w latach 2020-2024

Prowadzenie szkoleń w latach 2020-2024: „Długotrwały kryzys a zarządzanie stresem – znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, natura i rola długotrwałego stresu, metody niwelowania psychologicznych skutków kryzysu”.

Źródło finansowania:
NCBiR
Formuła:
szkolenia autorskie

Autorskie szkolenie „Długotrwały kryzys a zarządzanie stresem – znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, natura i rola długotrwałego stresu, metody niwelowania psychologicznych skutków kryzysu” ma za zadanie pomóc radzić sobie uczestnikom ze stresem wywołanym przez zewnętrzne czynniki o charakterze globalnym m.in. pandemia COVID, wojna, niepewność w czasach kryzysu ekonomicznego. Chcesz wiedzieć więcej? (hiperłącze odnośnik do szkolenia-> to szkolenie) 

Lata 2020-2024 były szczególnie ciężkie dla wielu osób, pandemia COVID, wojna, widmo kryzysu ekonomicznego. Pandemia COVID w całości przedefiniowała życie codzienne większości Polaków, wpłynęła na funkcjonowanie relacji między ludzkich ale także organizacji życia codziennego. 

Odpowiadając na konieczność zaadoptowania uczelni i szkół do nowych warunków, oraz uzbroić kadrę i uczniów/studentów w techniki obrony przed stresowami, Fundacja przeprowadziła szereg szkoleń na Uczelniach w całej Polsce. Szkolenia zostały przeprowadzone m.in. w takich uczelniach jak Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Akademia Polonijna w Częstochowie, Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie oraz inne.

Źródło finansowania: Sfinansowano ze środków NCBiR.