Skip links

Obsługa studenta z niepełnosprawnością

Obsługa studenta z niepełnosprawnością.

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające pełny udział osób z niepełnosprawnością w rekrutacji, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników i nauczycieli akademickich w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Ma ono pomóc w dostosowaniu metod i możliwości do 7 zasad wsparcia edukacyjnego w 6 sześciu obszarach dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego człowieka. Ponadto celem szkolenia jest zmniejszenie strachu przed nieznanym i zapoznanie z etykietą zachowania w czasie pracy z osobą z niepełnosprawnością. Szkolenie składa się z 2 modułów, które zostaną omówione w ciągu 2 warsztatów szkoleniowych.