Skip links

Lekcje w technologii VR

Lekcje w technologii VR – profilaktyka cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotykom i dopalaczom – zajęcia pozalekcyjne.

Forma Szkolenia:

stacjonarna
Formuła:
wykłady połączone z warsztatami prowadzonymi na okularach VR w wirtualnej rzeczywistości
Trener prowadzący:
szkolenie realizowane przy współudziale partnerów
Grupy docelowe:
uczniowie klas podstawowych i ponadpodstawowych

Lekcje w technologii VR (profilaktyka cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotykom i dopalaczom) skierowane są do uczniów klas 4-8. Lekcje odbywają się w technologii VR połączonej z tradycyjną pracą z trenerem mających na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w następujących obszarach: 

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
  • Przeciwdziałanie narkotykom i dopalaczom. 
  • Zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Koncept prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa w takim formacie wynika z faktu iż tradycyjne sposoby upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, zazwyczaj mają mało atrakcyjną formę, a wartości przekazywane podczas takich działań nie przemawiają do wyobraźni dzieci i młodzieży. Wprowadzenie elementu filmu w technologii VR 360st, uatrakcyjnia formę przekazywania wiedzy i jest po prostu angażujące dla młodzieży, co jak wiadomo jest jednym z skuteczniejszych sposobów przyswajania wiedzy. Program obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w szczególności zagrożenia w sieci, alkoholizm i dopalacze. Całość zrealizowana w postaci lekcji VR wykorzystujących technologii informacyjno-komunikacyjne.

Źródło finansowania: Środki zleceniodawcy.