Project Description

Prowadzenie szkoleń “Edukacja to relacja”

Autorski program “Edukacja to relacja” składa się z 4 modułów: RELACJE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KOMUNIKACJA, METODY I SPOSOBY. Jego celem jest
rozwój umiejętności edukacyjnych, wychowawczych, psychofizycznych nauczycieli, rodziców.

Odbiorcy to około 5500 osób z całej Polski – nauczyciele szkół podstawowych, średnich, zawodowych, domów kultury, rodzice dzieci z placówek.

Źródło finansowania: Zleceniodawcy, np. Urząd Miasta Słupsk, SODN Suwałki, Dyrektorzy Szkół Kraków,Wrocław, Warszawa,Łódź, Sandomierz.

Więcej informacji na stronie www.annahryniewicz.pl

0
całkowity koszt projektu
0
kwota dofinansowania

Sprawdź nasze szkolenia

SZKOLENIA
KONTAKT