Skip links

Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu – kompetencje „miękkie

Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu – kompetencje „miękkie.

Celem szkolenia jest podejście do komunikacji w zespole i efektywności pracy zespołu z poziomu neurobiologii interpersonalnej, a także uświadomienie jego uczestnikom, że obecność wielu stresorów i gorszej dyspozycji psychofizycznej w czasie kryzysu wymaga redefinicji niektórych pojęć i korekty wcześniej przyjętych strategii  pracy w zespole, zarządzania i komunikacji.