Skip links

Dobrostan jako stan działania a nie stan bycia – czyli jak płonąć, ale się nie wypalić

Dobrostan jako stan działania a nie stan bycia – czyli jak płonąć, ale się nie wypalić.

Szkolenie „Dobrostan jako stan działania a nie stan bycia – czyli jak płonąć, ale się nie wypalić”

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie genezy oraz psychologicznych konsekwencji wypalenia zawodowego, a także wypracowanie skutecznych wielopoziomowych strategii przeciwdziałania mu, pozostając w równowadze z własną psychiką.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wypalenie zawodowe – wyczerpanie, czy coś więcej?  
  2. Jakie grupy zawodowe są najbardziej narażone na wypalenie zawodowe i dlaczego?
  3. Stres i stresor – instrukcja obsługi.
  4. Teoria poliwagalna, autonomiczny układ nerwowy i jego działanie – jak zrozumieć i zaakceptować tę autonomię?
  5. Strefa komfortu, rozwoju i paniki. Badanie Granta, czyli co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
  6. Depersonalizacja i obniżone poczucie własnych dokonań.
  7. Sprzyjanie psychice w sytuacji kryzysu i poczuciu zagrożenia, czyli jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu na poziomie indywidualnym.
  8. Efekt złotowłosej, czyli jak znaleźć złoty środek i stworzyć środowisko pracy przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu.

WIEDZA

Uczestnik:

– rozumie genezę powstawania wypalenia zawodowego;

– ma podstawową wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym i jego działaniu;

– zna psychiczne konsekwencje przedłużającego się stresu i niepewności.

– zna i rozumie metody profilaktyki wypalenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik:

– umie wykorzystać praktyczne aspekty teorii poliwagalnej;

– potrafi przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i jego skutkom;

– potrafi uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik:

– zdaje sobie sprawę z różnorodności zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym i jego społecznymi konsekwencjami;

– ma świadomość istnienia różnorodnych reakcji organizmu na stres – na poziomie afektywnym, poznawczym i motywacyjnym.