Skip links

Długotrwały kryzys, a zarządzanie stresem

Długotrwały kryzys a zarządzanie stresem – znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, natura i rola długotrwałego stresu, metody niwelowania psychologicznych skutków kryzysu.

Forma Szkolenia:

stacjonarna lub zdalna
Formuła:
wykłady połączone z warsztatami
Trener prowadzący:
Anna Hryniewicz oraz inni trenerzy
Grupy docelowe:
uczniowie liceów, studenci, kadra zarządzająca szkół i uczelni, a także kadra dydaktyczna szkół i uczelni

Szkolenie odpowiada na potrzeby osób mających bezpośredni wpływ na  uczestników projektów wywołane czynnikami streso-twórczymi (pandemii COVID, wojna, niepewność w czasach kryzysu ekonomicznego) oraz innymi czynnikami  rzeczywistości i codzienności w skali światowej, która wymaga modyfikacji i elastyczności działań. W obszarze Edukacji Akademickiej również. Szkolenie odpowiada na  konieczności zrozumienia psychologicznych konsekwencji przedłużającego się stresu i niepewności  a także służy do wypracowania przez uczestników szkolenia skutecznych strategii działania w poszanowaniu i w dbałości o psychikę osób tworzących system edukacyjny.

Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje społeczne, nabędą wiedzą oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w czasach niepewności. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem w spowodowanego czynnikami zewnętrznymi. Efektem szkolenia będą nabycie przez uczestników świadomości i kompetencji w zakresie zrozumienia mechanizmów stresu, auto-diagnozy oraz znalezieniu optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem. Zwiększenie komfortu osobistego podczas pracy i polepszenie jej wyników. Zdobycie wiedzy z zakresu jakie są psychofizyczne następstwa stresu, jakie czynniki osobowościowe i życiowe wpływają na naszą odporność na stres, jak przekształcić stres w wyzwanie, czyli jak zmienić naszą percepcję, czyli jak zmniejszyć ilość stresu w naszym życiu i odnaleźć wewnętrzną równowagę w czasach trwającej niepewności.

Źródło finansowania: Środki zleceniodawcy.