Skip links

Cykl szkoleń pt. “Edukacja to relacja”

Cykl szkoleń pt. “Edukacja to relacja” organizujemy dla żłobków, przedszkoli,  szkół podstawowych, szkół rodzenia i innych placówek zajmujących się edukacją dzieci.

Szkolenie „Edukacja to relacja” jest efektem wieloletnich doświadczeń na polu psychologii i pedagogiki. To odpowiedź na współczesne wyzwania, z którymi mierzą się placówki oświatowe. Pogoń za nowoczesnością pomocami, doskonale innowacyjnymi wyposażonymi placówkami szkolnymi i cyfryzacją edukacji spowodowała, że zbyt często zapomina się o tym, co najważniejsze o dziecku, o jego potrzebach i emocjach, zdrowej psychice, która jest gwarantem jego właściwego rozwoju. Program opiera się na najnowszych wynikach badań nad rozwojem dzieci i młodzieży, a także badań nad rozwojem poznawczym człowieka, m.in. w zakresie: 

Dla kogo jest nasze szkolenie? 

Dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą lepiej realizować swoją pracę dzięki zrozumieniu uczniów i siebie. 

Co z rodzicami dzieci? 

Rodzice są zapraszani na towarzyszące szkoleniu specjalne spotkanie poświęcone zagadnieniom procesu rozwojowego. 

Kto może zorganizować szkolenie? 

Każda placówka przedszkolna i szkolna lub zarządzająca nimi jednostka samorządu terytorialnego. 

Cykl szkoleniowy składa się z czterech modułów: 

Relacja

Edukacja jest rozwojem odbywającym się przez relacje – w tej części podpowiemy jak ją budować i wykorzystywać w pracy nauczyciela. 

Wykład dotyczący procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego młodych ludzi. 

Diagnoza funkcjonalna

Osobowość nauczyciela nie pozostaje bez wpływu – zwracamy uwagę na własne potrzeby i ograniczenia w kontekście różnorodności osobowości uczniów mając na celu zwiększanie samoświadomości obu stron w tym zakresie. 

Warsztat poświęcony diagnozie funkcjonalnej osobowości. 

Komunikacja

„Jak komunikujesz, tak motywujesz” – zgłębiamy sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej, utrzymania uwagi i udzielania uczniom właściwej informacji zwrotnej. 

Warsztat dedykowany komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. 

Metody i sposoby 

Kreatywność, odporność psychiczna, umiejętność pracy w zespole wskazujemy rozwiązania, które mają największą skuteczność w zakresie rozwoju ucznia i podwyższania jego kompetencji przedmiotowych. 

Warsztat prezentujący praktyczne narzędzia pracy nauczyciela. 

Po zrealizowaniu szkolenia pozostajemy do dyspozycji w zakresie dalszych konsultacji na temat zaprezentowanych treści.