Skip links

Obsługa studenta z niepełnosprawnością

Obsługa studenta z niepełnosprawnością.

Realizacja – 2 x 6 godzin  – Obsługa studenta z niepełnosprawnością

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające pełny udział osób z niepełnosprawnością w rekrutacji, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. 

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników i nauczycieli akademickich w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Ma ono pomóc w dostosowaniu metod i możliwości do 7 zasad wsparcia edukacyjnego w 6 sześciu obszarach dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego człowieka. Ponadto celem szkolenia jest zmniejszenie strachu przed nieznanym i zapoznanie z etykietą zachowania w czasie pracy z osobą z niepełnosprawnością. Szkolenie składa się z 2 modułów, które zostaną omówione w ciągu 2 warsztatów szkoleniowych. 

Zakres tematyczny:

Moduł I –  Osoba z niepełnosprawnością Komunikacja i Savoir-vivre

 1. Definicja normy, zaburzenia i niepełnosprawności.
 2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia. 

3.Indywidualizacja i podmiotowość a plastyczność mózgu.

 1. Autonomia, czyli możliwość wyboru, która zmienia biochemię mózgu.
 2. Czego potrzebuje mózg, żeby się rozwijać przez całe życie?
 3. Diagnoza funkcjonalna – zrozum siebie, by móc zrozumieć innych.

Moduł II – Wsparcie psychologiczne wobec OzN

 1. Nawiązywanie i budowanie relacji jako nadrzędna potrzeba rozwojowa.
 2. Potrzeby i możliwości autonomicznego układu nerwowego. 
 3. Rozpoznanie i specyfikacja kryzysu 
 4. Zarządzanie konfliktami
 5. Teoria poliwagalna w praktyce, czyli jak zadbać o swój dobrostan, by być w uważnym kontakcie z drugim człowiekiem.
 6. Strefa komfortu i rozwoju, czyli jak obniżyć́ własny poziom lęku i stresu, by móc wspierać potencjał innych.
 7. Równe prawa i obowiązki, czyli jak pomagać osobom z niepełnosprawnością a nie wyręczać je w działaniu.

WIEDZA

Uczestnik:

– zna rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w rekrutacji, procesie kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej;

– ma podstawową wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym i jego działaniu;

– ma podstawową wiedzę o plastyczności mózgu i wynikających z tego możliwości.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik:

– potrafi dostosować metody i możliwości placówki do pracy z osobami z niepełnosprawnością;

– potrafi właściwie zachować się i reagować w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością;

– potrafi reagować na nietypowe zachowania osób z niepełnosprawnością;

– potrafi właściwie zachować się w sytuacjach konfliktowych;

– ma świadomość konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny z osobami z niepełnosprawnością;

– poszukuje optymalnych rozwiązań, mając świadomość istnienia etycznego wymiaru pracy z osobami z niepełnosprawnością.