Skip links

Opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim

Opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim.

Celem projektu jest opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim. Książka będzie oparta na wywiadach z samym Premierem oraz z ludźmi z jego otoczenia. Autor przeanalizuje także publikacje naukowe oraz medialne. Będzie to niespotykana dotąd pozycja szczegółowo opisującą pierwszego polskiego Premiera wyłonionego w wyniku pierwszych w pełni wolnych wyborów po 1989 r. w okresie pełnienia tej funkcji. Książka będzie stanowiła potencjał w zakresie upowszechniania wiedzy historii Polski. Wydanych zostanie 1200 książek, które bezpłatnie zostaną rozdane instytucjom kultury, szkołom, zainteresowanym osobom, itp.

Projekt będzie skierowany do minimum 1200 osób, które będą się wywodzić z różnych grup społecznych i wiekowych. Przede wszystkim są to: naukowcy, dziennikarze, socjolodzy, politolodzy, nauczyciele akademiccy i szkolni, studenci, uczniowie, hobbyści. Oprócz ww. osób książka trafi do organizacji, m.in. bibliotek, instytucji kultury, placówek edukacyjnych – szkół i uczelni.

Źródło finansowania: Sfinansowano ze środków PZU