Skip links

Ogólnopolski Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy Talenty Przyszłości”

Ogólnopolski Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy Talenty Przyszłości”.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy Talenty Przyszłości”

Konkurs „Gala Talentów” była poetyckim konkursem ogólnopolskim, obejmującym swoim zakresem wszystkie województwa Rzeczpospolitej. W jury VI edycji zasiadały, m.in. poetka Krystyna Gucewicz oraz dziennikarka Krystyna Czubówna. Wydarzenie patronatem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz PWN. Celem projektu jest promowanie talentów poetyckich wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Wśród finalistów znalazło się 42 gimnazjalistów oraz 26 uczniów szkoły podstawowej.

Źródło finansowania: Środki Szkoły PRO FUTURO w Warszawie oraz Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji.

Całkowity koszt projektu: 15000 zł

Kwota dofinansowania: 15000 zł