Skip links

Lekcje w technologii VR

Lekcje w technologii VR – profilaktyka cyberzagrożeń oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotykom i dopalaczom – zajęcia pozalekcyjne.

Źródło finansowania:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Formuła:
wykłady połączone z warsztatami prowadzonymi na okularach VR w wirtualnej rzeczywistości

Krótki opis projektu: Problem uzależnień wśród młodzieży narasta od lat, nowe technologie pogłębiły jedynie samotność oraz odosobnienie tej grupy wiekowej. Przekłada się to na większe zagrożenie uwikłania w uzależnienia.  Doskonałą odpowiedzią może być dotarcie do młodzieży poprzez zastosowanie najnowszej technologii VR – Virtual Reality i poruszenie tematu profilaktyki w sposób, którego sama forma jest bardzo interesująca. Treści odtwarzane będą synchronicznie dla wszystkich uczestników, z wykorzystaniem wysokiej klasy zestawów okularów VR. Tworzy to atmosferę wspólnego uczestnictwa w akcji prezentowanych filmów.

Zajęcia organizowane są w szkołach, które zdecydowały się przystąpić do projektu. Pokazy nie wymagają dodatkowego zaangażowania ze strony szkoły, ani pedagogów. Po przygotowaniu sali wraz z wymaganym sprzętem oraz obrotowymi krzesłami, wybrane przez szkołę klasy kolejno uczestniczą w wirtualnej lekcji.

 

Całkowita wartość zadania: 112 000,00 zł

Kwota dotacji: 100 000,00 zł

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki