Skip links

Konkursu programowania i kodowania w języku Baltie.

Współorganizacja finału konkursu programowania i kodowania w języku Baltie.

Promocja rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie programowania i kodowania wśród młodzieży szkolnej, organizowanie formy współzawodnictwa mającej na celu podniesienie umiejętności uczestników poprzez rywalizację, wyłonienie uczniów najlepiej radzących sobie z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych w środowisku Baltie.

Młodzież szkolna do 18 r.ż. z terenu Warszawy i Ząbek. 144 uczestników.

Źródło finansowania: Środki zleceniodawcy.

Całkowity koszt projektu: 20383 zł

Kwota dofinansowania: 20383 zł