Współorganizacja finału konkursu programowania i kodowania w języku Baltie 2016 i 2017

2020-12-07T17:27:59+01:00

Współorganizacja finału konkursu programowania i kodowania w języku Baltie 2016 i 2017. Promocja rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie programowania i kodowania wśród młodzieży szkolnej, organizowanie formy współzawodnictwa mającej na celu podniesienie umiejętności uczestników poprzez rywalizację, wyłonienie uczniów najlepiej radzących sobie z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych w środowisku Baltie. Młodzież szkolna do 18 r.ż.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “Odkrywamy Talenty Przyszłości”

2020-12-07T17:27:48+01:00

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Odkrywamy Talenty Przyszłości" Konkurs "Gala Talentów" jest poetyckim konkursem ogólnopolskim, obejmującym swoim zakresem wszystkie województwa Rzeczpospolitej. W jury VI edycji zasiadały, m.in. poetka Krystyna Gucewicz oraz dziennikarka Krystyna Czubówna. Wydarzenie patronatem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz PWN. Celem projektu

Prowadzenie szkoleń z Zabaw Fundamentalnych

2020-12-07T17:27:16+01:00

Prowadzenie szkoleń z Zabaw Fundamentalnych Program "Zabaw Fundamentalnych" adresowany jest do rodziców oraz opiekunów, którzy poprzez współpracę z dzieckiem chcą wspomagać jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Zabawy FundaMentalne to niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. Poprzez wspólną zabawę z dzieckiem rodzice mogą jednocześnie budować stabilne, bogate fundamenty

Prowadzenie szkoleń “Edukacja to relacja”

2020-12-07T17:27:03+01:00

Prowadzenie szkoleń "Edukacja to relacja" Autorski program "Edukacja to relacja" składa się z 4 modułów: RELACJE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KOMUNIKACJA, METODY I SPOSOBY. Jego celem jest rozwój umiejętności edukacyjnych, wychowawczych, psychofizycznych nauczycieli, rodziców. Odbiorcy to około 5500 osób z całej Polski - nauczyciele szkół podstawowych, średnich, zawodowych, domów kultury, rodzice dzieci z placówek.

Opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim

2020-12-07T17:26:53+01:00

Opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim Celem projektu jest opracowanie i wydanie książki o Premierze Janie Olszewskim. Książka będzie oparta na wywiadach z samym Premierem oraz z ludźmi z jego otoczenia. Autor przeanalizuje także publikacje naukowe oraz medialne. Będzie to niespotykana dotąd pozycja szczegółowo opisującą pierwszego polskiego Premiera wyłonionego w

Współorganizacja międzynarodowego konkursu programistycznego i kodowania Baltie 2019

2020-12-07T17:25:35+01:00

Współorganizacja międzynarodowego konkursu programistycznego i kodowania Baltie 2019 Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro była współorganizatorem międzynarodowego konkursu programistycznego i kodowania Baltie 2019. W konkursie brało udział 353 szkół oraz 15 500 uczniów z 3 krajów (Czechy, Polska, Słowacja). Najwięcej uczniów było z Polski (330 szkół, 13 670 uczniów). Konkurs podzielony był na

Go to Top