Sebastian Mackiewczi

2020-12-07T17:32:37+01:00

Sebastian Mackiewicz Koordynator projektów Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku europeistyka, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe. Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania wiedzy o społeczeństwie i historii (wydane przez Uniwersytet Warszawski) i certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie

Dariusz Okoń

2020-12-07T17:32:17+01:00

Dariusz Okoń Koordynator projektów Dariusz Okoń – koordynator projektów.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Pozyskiwał, rozliczał i koordynował realizację projektów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. działanie 3.3 i poddziałanie 8.1.1), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( m.in. działanie 8.1, 8.2), programów ministerialnych

Go to Top