Project Description

Współorganizacja finału konkursu programowania i kodowania w języku Baltie 2016 i 2017.

Promocja rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie programowania i kodowania wśród młodzieży szkolnej, organizowanie formy współzawodnictwa mającej na celu podniesienie umiejętności uczestników poprzez rywalizację, wyłonienie uczniów najlepiej radzących sobie z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych w środowisku Baltie.

Młodzież szkolna do 18 r.ż. z terenu Warszawy i Ząbek. 144 uczestników.

Źródło finansowania: Środki zleceniodawcy.

0
całkowity koszt projektu
0
kwota dofinansowania

Sprawdź nasze szkolenia

SZKOLENIA
KONTAKT