Project Description

Sebastian Mackiewicz

Koordynator projektów

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku europeistyka, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe.

Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania wiedzy o społeczeństwie i historii (wydane przez Uniwersytet Warszawski) i certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Doradztwem unijnym zajmuje się od blisko 7 lat. Pozyskał około 50 dotacji na realizację projektów informatycznych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych (przede wszystkim w ramach Programów Operacyjnych Ogólnokrajowych i Regionalnych a także ministerialnych, senackich i innych).

Zajmuje się także rozliczaniem, koordynowaniem i audytem projektów oraz pozyskiwaniem klientów i zarządzaniem zespołem. Był stypendystą naukowym na Uniwersytecie Warszawskim, laureatem Akademickich Debat Oksfordzkich organizowanych przez członków Parlamentu Europejskiego. Prowadził szkolenia i wystąpienia w języku polskim i angielskim oraz pisał opinie do dziennika „Rzeczpospolita”.

Masz pytania lub pomysł na współpracę?

KONTAKT