Project Description

Dariusz Okoń

Koordynator projektów

Dariusz Okoń – koordynator projektów.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Pozyskiwał, rozliczał i koordynował realizację projektów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. działanie 3.3 i poddziałanie 8.1.1), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( m.in. działanie 8.1, 8.2), programów ministerialnych (np. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych), fundacji korporacyjnych (np. PZU, mBank)  oraz w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą  współfinansowanego przez Senat RP.

Masz pytania lub pomysł na współpracę?

KONTAKT