Project Description

Anna Malicka

Realizatorka szkoleń

Realizatorka szkoleń, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), metodyk I etapu edukacji w NIepublicznej Szkole Pro Futuro w Warszawie. Wykształcenie wyższe, psycholog z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach. Praca z dziećmi, rodzicami i nauczycielami jest jej wielką pasją, od 2 lat ściśle związaną z prowadzeniem indywidualnej terapii integracji sensorycznej, również dla dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera. Wedle Pani Anny każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia oraz podążania za jego potrzebami. Jej zadaniem jest prowadzenie dziecka po ścieżkach możliwości rozwojowych dając umożliwiając mu poznawanie świata każdym ze zmysłów.

Masz pytania lub pomysł na współpracę?

KONTAKT