Project Description

Anna Hryniewicz

Prezes fundacji

Prezes Zarządu, realizator szkoleń – wykształcenie wyższe, prowadzi gabinet Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii, Rozwoju Osobistego i Neuroterapii Biofeedback. Psycholog z wszechstronnym wykształceniem humanistycznym oraz bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym (min: Brian Tracy International, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Szkoły i Przedszkola Pro Futuro, Dr Marcin – terapia uzależnień).

Anna Hryniewicz prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów placówek edukacyjnych, szkół i przedszkoli. W swojej pracy od lat spójnie łączy wiele dziedzin wiedzy i specjalności – począwszy od biochemii organizmu i zmian na poziomie komórkowym po neuroplastyczność mózgu i jego możliwości zmiany przez całe życie.

Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej i podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach proponując szkolenia dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o autorski program “Edukacja to relacja”, składający się z 4 modułów: RELACJE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KOMUNIKACJA, METODY I SPOSOBY.

Realizatorka “Zabaw fundamentalnych”- programu adresowanego do rodziców oraz opiekunów, którzy poprzez współpracę z dzieckiem chcą wspomagać jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Zabawy FundaMentalne to niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności. Poprzez wspólną zabawę z dzieckiem rodzice mogą budować stabilne, bogate fundamenty rozwoju dziecka.

Masz pytania lub pomysł na współpracę?

KONTAKT